Inga Sverdrup

— Vi mener det ikke er grunnlag for å dele ut mer enn det som er delt ut til nå. Påtalemyndigheten har allerede vært rundhåndet, og den resterende etterforskningen må få fortsette sin gang uten at de tiltalte fortløpende holdes oppdatert om hvordan dette går, svarte aktor Arild Dommersens på Trygve Staffs formaning om å få utlevert etterforskningsmaterialet om jakten på ranspengene.

— Etter påtalemyndighetenes syn er det mulig å gjøre et skille her. Ingen av dem som sitter her er tiltalt for heleri. Enhver befatning med utbyttet i etterkant av ranet berører ingen av de tiltatte, og har ikke noe å si for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen i vår sak.

Gårsdagens Nrk-dokumentar om det såkalte pengesporet, tok grundig for seg politiets metoder i jakten på utbyttet fra Nokas-ranet 5.april ifjor. Dette er materiale som til nå har vært ukjent for forsvarerne i den pågående Nokas-saken, materiale som faller inni rekken av dokumenter forsvarerne mener påtalemyndigheten holder hemmelig. Ridvan Halimis forsvarer, Trygve Staff, startet derfor dagen idag med å begjære dette materialet utlevert. Aktor Arild Dommersnes, hevder at en eventuell utlevering av disse dokumentene vil skade jakten på ranspengene, og i verste fall føre til at politiet må innstille etterforskningen.

— Dersom saksdomkumentene fortløpende skulle settes inn i den pågående straffesaken, vil det føre til at politiet enten må innstille etterforskningen av ranspangene, eller at den pågående straffesaken må utsettes til pengene er funnet. Det er en opplagt plikt for politiet å fortsette denne jakten. Det er heller ikke tenkbart at retten skal vente med dagens straffesak til pengene eventuellt blir funnet. Derfor ønsker vi ikke å utlevere materiale fra denne saken, og kommer heller ikke til å bruke resultater derfra i var bevisførsel i den pågående straffesaken.