Først sa PST-sjef Janne Kristiansen at de ikke hadde lov til å registrere Anders Behring Breivik. I virkeligheten hadde de nettopp det, slik BT avslørte i dag.

BT har bedt justisministeren om hennes reaksjon på de ulike forklaringene fra PST-sjefen.

I en e-post til bt.no skriver departementet hennes at de «finner det ikke riktig å kommentere dette nå.»

Sjefen for sikkerhetstjenesten er direkte underlagt justisministeren, på samme måte som politidirektøren.

— Janne Kristiansen får en ripe i lakken, sier Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

Til Svalbard

Han tror verken Kristiansen eller andre polititopper kommer til å gå av på en dramatisk måte.

— Umiddelbare, dramatisk avganger som følge av slike avsløringer, det tror jeg ikke vil skje. Men i et treårsperspektiv kan det tenkes at en del folk blir omplassert. Janne Kristiansen kan bli sysselmann på Svalbard, den type ting, sier Aarebrot.

Han sier det er en stor sannsynlighet for at tjenestetiden hennes vil bli kortere enn den ellers ville blitt.

Også Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap ved NTNU i Trondheim, tror PST-sjefens ulike forklaringer vil virke negativt.

— Det er åpenbart at dette svekker hennes stilling. Hele PSTs rolle vil bli gjennomgått, og det kan godt være at en av konklusjonene vil bli en kraftig kritikk av Kristiansen og etaten som helhet. Men om det får parlamentarisk etterspill, det får tiden vise, sier Todal Jenssen.

Begge veier

Samtidig, tror Todal Jenssen, kan politikerne og departementene være redde for at kritikk mot PST vil slå tilbake mot dem selv.

— Noe jeg undres over, er at våpenregisteret tydeligvis ikke ble koblet mot listen hos PST som Breivik havnet på. Når den koblingen ikke ble gjort, tenker jeg i mitt stille sinn at det har å gjøre med en restriksjon som ble politisk innført, sier NTNU-professoren.

Om det stemmer, vil det slå tilbake mot Storting og Justisdepartement, tror han.

— Poenget er at det er mange ukjente momenter som kan slå begge veier for politikerne, sier Todal Jenssen.

Ikke tilgjengelig

Janne Kristiansen selv er på reise i utlandet, og er ifølge PST ikke tilgjengelig for kommentar.

Justisdepartementet viser til redegjørelsen Faremos forgjenger Knut Storberget ga i Stortinget.

I den står det blant annet at PSTs håndtering av informasjonen fra Global Shield vil være et sentralt spørsmål i evalueringen av sikkerhetstjenesten.

Global Shield var antiterror-prosjektet som fanget opp ett av Anders Behring Breiviks fem kjemikaliekjøp fra Polen.

FÅR KRITIKK: PST-sjef Janne Kristiansen.
SCANPIX