JESPER KONGSTAD

EUs landbruksministre møtes i Brussel i dag, og i all stillhet har det nederlandske EU-formannskapet fjernet kravet om en nedsettelse av transporttiden for levende dyr i forslaget til nye forskrifter. Samtidig er også nye regler om hvileperioder og bedre plassforhold til dyrene barbert vekk. Det har skjedd for å skape enighet blant de 25 landene om forslaget, som ikke tidligere harvøært mulig å oppnå flertall for.

Gråt over hester

Det betyr at kyr, hester og andre dyr ennå kan transporteres over store avstande rundt i Europa uten pause i opp mot 28 timer, selv om det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen fastla en maksimal transporttid på ni timer. Deretter skulel dyrene ha en pause på 12 timer.

Danmark står temmelig alene med kravet om skjerpede regler. Danskenes justisminister Lene Espersen forskriftene vil være «en skamplett» for det nederlandske formannskapet hvis de presser saken gjennom.

Den nye landbrukommissæren Mariann Fischer Boel, tiltrer sin stilling i dag og deltar i møtet. Fischer Boel uttalte nylig at hun i Kommisjonen vil kjempe for å få transporttiden ned på åtte timer. Den tidligere danske matministeren ble berømt i Danmark da hun for en tid tilbake gråt på direkten på tv etter at hun hadde sett et tv-program om hestetransport.

Men det er ikke noe som tyder på at Fischer Boel vil gripe inn på møtet. Problemet er at dyretransporter formelt ikke er Fischer Boels ansvarsområde. Det hører inn under den kypriotiske kommissæren for helse og forbrukerbeskyttelse, Markos Kyprianou, som også deltar på møtet. Derfor ville ikke Fischer Boel i går uttale seg om det konkrete forslaget.

«Må stoppes!»

EU-parlamentsmedlem Dan Jørgensen kaller nederlendernes forslag «fullstendig uakseptabelt» fordi det ikke inneholder regler om transporttid, hvileperioder og plassforhold.

— Dette forslaget må for alt i verden stoppes. Det er ikke gjennomarbeidet og useriøst. Vi har alle sett hvilke pinsler dyr må igjennom når de transporteres på de europeiske motorveiene. Hvis reglene vedtas i dag vil det bety at mishandlingen av dyr kan fortsette, og forskriftene vil først kunne endres igjen om fire til seks år, sier Jørgensen.

Det er blant annet land som Frankrike, Spania, Italia og Irland som er storeksportører av levende dyr, som i årevis har dannet et blokkerende mindretall mot skjerpede regler på området.