Barne— og likestillingsministeren synes heller ikke det er behov for å få en uavhengig granskning av pengebruken og behandlingsopplegget på de statlige institusjonene.

Men hun varsler at hun kommer til å følge nøye med på utviklingen av institusjonene.

Kritikk fra Stortinget

BT viste i går hvordan de nye prestisjeinstitusjonene er blitt et enormt pengesluk for staten. På Stortinget har representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti stilt seg kritiske.

I forrige uke sendte Olemic Thommessen et skriftlig spørsmål til Bekkemellem. I går fikk han svar.

Bekkemellem forsikrer at hun vil kreve resultater av institusjonene.

Forskere både i Sverige og Norge skal gjennomføre studier av hvordan den spesielle behandlingsmetoden fungerer. Disse studiene skal komme i gang til høsten.

I svaret innrømmer Bekkemellem at institusjonene har hatt startproblemer.

Går bedre

— Men nå går det bedre selv om det er vanskelig å måle effekten av behandlingen på så kort tid, mener Bekkemellem.

Bekkemellem understreker at det ikke er meningen at de 100 millionene som er øremerket det statlige barnevernet i sin helhet skal brukes til denne typen institusjoner alene.

— Målet er å redusere bruken av institusjonsplasser til fordel for fosterhjem og hjemmebaserte tiltak, skriver statsråden i svaret til Thommessen.