– Vi kan ikke si noe om tidspunktet for retur av afghanerne. Vi ønsker å få gjennomført returene på en så trygg og rolig måte som mulig, og kan opplyse om returen først når returen er gjennomført, når vi vet de er kommet fram til Kabul, sier informasjonssjef Roar Hanssen i Politiets utlendingsenhet (PU) til NTB.

21 av de 41 afghanske asylsøkerne som demonstrerte foran Stortinget fram til natt til torsdag, ble varetektsfengslet for 14 dager i Oslo tingrett torsdag og fredag. 20 afghanere ble løslatt få timer etter at politiet oppløste aksjonen foran Stortinget.

Omgjøring

15 afghanere skal ifølge et dokument som ble fremlagt i et av rettsmøtene være på vei ut av landet lørdag, noe PU ikke kan bekrefte. Roar Hansen understreker at dokumentet det vises til, ble skrevet i forkant av fengslingsmøtene, og at det kan ha blitt gjort endringer underveis.

– Det kan blant annet være snakk om omgjøringsbegjæringer som kan skje helt fram til de sitter om bord i flyet, sier Hanssen.

Støttegruppen for afghanere i Norge holdt en mindre markering på Oslo Lufthavn Gardermoen lørdag morgen og håpet i det lengste at de unge afghanerne skulle slippe tvangsutsendelse.

Usikkert

Siden avtalen mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), de afghanske myndighetene og FNs høykommissær for flyktninger ble inngått for to år siden har PU tvangsutsendt 165 afghanere som har fått avslag på sine asylsøknader. I samme periode har 66 personer valgt å returnere frivillig etter at de har fått endelig avslag på asylsøknadene.

For de 20 afghanerne som ble sluppet fri etter demonstrasjonen foran Stortinget, er framtiden usikker. Flere av dem har fått førstegangsavslag på asylsøknadene og avventer nå resultatet av annengangs behandling.