Det sier Brasils utenriksminister Celso Amorim.

– Vi er allerede i diskusjon med Norge om bilaterale prosjekter for å styrke vern av regnskogen, sier Amorim til NTB.

Han roser Norges løfte om å bruke tre milliarder kroner i året til vern av tropeskog.

– Det er et meget sjenerøst og nyttig løfte, som kan bidra til å få fortgang i dette arbeidet, sier Amorim.

Brasil er blant landene som presser på for økt innsats mot avskoging, som står for rundt 20 prosent av verdens samlede CO2-utslipp. Men det er for tidlig å bruke salg av CO2-kvoter til styrket skogvern, sier Amorim.

Frykter misbruk

– Jeg er redd for misbruk av markedsmekanismene, noe som kan føre til at CO2-utslippene øker, ikke reduseres. Regjeringene må gjøre sin del av jobben og ikke bare overlate alt til markedet, sier Amorim.

Etter Kyotoavtalen kan en få CO2-kvoter for å plante ny skog, men ikke for å la være å hogge ned gammel. Enkelte store regnskogland, blant dem Indonesia, ønsker at en ny klimaavtale skal gi dem mulighet til å selge CO2-kvoter for å la skogen stå. Dersom de også kan selge kvoter for å la torvmyrene ligge i fred, kan det gi store inntekter: FNs miljøprogram UNEP presenterte tirsdag en rapport som viser at verdens torvmyrer inneholder enorme mengder karbon. Utslipp fra drenering og brenning av torvmyrer tilsvarer 10 prosent av alle utslipp fra brenning av kull, olje og gass, ifølge UNEP.

For billig

Brasil er skeptisk til å selge CO2-kvoter for vern av regnskog, både for å beholde full nasjonal kontroll over sine ressurser, men også av frykt for at det internasjonale kvotemarkedet skal bryte sammen på grunn av overflod av billige kvoter. Regnskogkvoter kan bli en billig måte for industriland å kjøpe seg fri fra utslippsreduksjoner på hjemmebane.

– Brasil har redusert avskogingen med 60 prosent de siste tre årene, og vil fortsette dette arbeidet uansett. Men en ny klimaavtale må først og fremst sikre betydelige utslippsreduksjoner fra de rike industrilandene, sier Amorim.

Han minner om at store deler av Amazonas kan bli ødelagt av klimaendringer dersom utslippene fortsetter å øke.

Bali-konferansen vil ikke åpne for salg av CO2-kvoter for vern av tropeskog i nær framtid. Men konferansen kan vedta et rammeverk for demonstrasjonsprosjekter for å høste erfaringer som kan gi grunnlag for framtidige ordninger. (©NTB)