Det er Krekars advokat, Arvid Sjødin, som krever at norske myndigheter rydder opp fordi han mener FNs listeføring ikke er i samsvar med den rettssikkerheten man har i Norge. Dessuten vil FNs listføring og terrorstempling av Krekar gjøre det vanskeligere for norske myndigheter å få iverksatt den utvisningen som de har vedtatt i Krekars tilfelle, mener Sjødin.

Krekar tryggere nå

– Krekar er enda tryggere på å få bli i Norge etter FNs listeføring fordi alle andre land nå vil oppfatte ham som terrorist, sier Sjødin. Når man vet hva slags straff terrormistenkte risikerer å få i utlandet, så er det klart at dette gjør det vanskeligere å sende Krekar ut av landet, påpeker Sjødin overfor NRK.

Hanssen sier at FNs listeføring er et forebyggende tiltak fra FNs sikkerhetsråds side.

– Listeføringen har ingen konsekvenser verken i positiv eller negativ retning for å få gjennomført utvisningsvedtaket av Krekar, sier Hanssen til NTB.

Dramatisk

Påtalemyndigheten ved blant annet Riksadvokaten skal, ifølge Hanssen, vurdere hva slags følger FNs listeføring får for Krekars oppholdsbetingelser her i landet. Etter det NTB får opplyst, skal det komme et utspill fra påtalemyndigheten om denne siden av saken allerede til uka.

– Å bli oppført på en slik liste er svært dramatisk, sier professor i strafferett Erling Johannes Husabø til TV 2.

– Det er en veldig dramatisk utvikling for Krekar fordi han nå blir regnet som terrorist over hele verden. Og både i Norge og i andre land vil det føre til at alle hans økonomiske midler og verdier skal fryses slik at han ikke får tilgang til dem lenger, sier professoren.

Ønsker fengsling

Krekar selv var uvitende om at han var oppført på terrorlisten før han ble kontaktet av media fredag kveld.

– Jeg har ingen kommentar og ingen reaksjon på det. Jeg kjenner ikke til FNs sanksjonsliste, sier mulla Krekar til Dagbladet.no.

Frp formann Siv Jensen mener at det nå er på høy tid å kaste Krekar i fengsel.

– Jeg synes det er utrolig at regjeringen ikke viser handlekraft. Nå må Stortinget hurtigbehandle forslaget som Fremskrittspartiet har lagt inn. Det betyr at vi kan få mulla Krekar fengslet før jul, sier Jensen til TV 2.