Under høringen i kontroll— og konstitusjonens tirsdag ble hun presset av saksordfører Per-Kristian Foss (H) for å offentliggjøre et dokument til arbeidsutvalget i partiet, men partilederen var urokkelig.

Hun sa at alle opplysningene i dokumentet om pengegavene var kjent fra tidligere.

— Det inneholder imidlertid interne strategier og interne partisaker som vi har valgt ikke å offentliggjøre, sa hun.

Vil ikke sladde Foss spurte om det ikke var mulig å offentliggjøre dokumentet etter at alle de interne opplysningene om partistrategi var sladdet. Navarsete svarte at det ville være å gå over en grense å offentliggjøre interne partidokumenter.

Foss mener at manglende vilje til offentliggjøring, selv av et sladdet dokument, styrker mistanken om at statsråden visse at Eidsiva Energi var bidragsyter til partiet på et tidligere tidspunkt enn hun har opplyst.

— Hvis dette er tilfelle, faller hele hennes forklaring om at hun ikke visste noe før i september i år, sier Foss.

Burde vært informert

Navarsete innrømmet i sin forklaring at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen burde vært informert om pengegavene til Sp.

— Vi forvisset oss ikke om at Riis-Johansen var kjent med det. Det burde vært gjort, men vi forsøkte ikke å holde støtten skjult for ham, sa Navarsete.

Hun støttet Riis-Johansens forklaring om at han ikke var engasjert i fornybarprosjektet og at han brukte sin tid på andre saker.

— Jeg tror også Sp ville fått støtten uavhengig av om vi hadde olje- og energiministeren eller ikke. Bransjen hadde nok lagt merke til vår innsats for fornybar energi, sa Navarsete.

Partilederen innrømmet på spørsmål fra sin partifelle Ola Borten Moe, at saken har vært til skade for partiet.

— Omdømmet, kanskje også politikken, blir skadelidende. Det tar tid og krefter å bygge opp igjen tillit, sa Liv Signe Navarsete.

Hva mener du? Si din mening her.