— Vi ønsker heller å bygge videre på dagens sertifiseringsordninger, sier fagsjef for miljø Aina Valland i FHL Havbruk til BT.

Verdens Naturfond Norge (WWF-Norge) mener det er et tankekors at Norge, som verdens største produsent av laks og ørret, ikke er i stand til å tilby forbrukerne miljømerket fisk. Organisasjonen synes det er forunderlig at oppdrettsnæringen ikke synes å ville dokumentere sin angivelige miljøvennlighet overfor forbrukerne.

— Erfaringene fra andre produkttyper tilsier at det er svært vanskelig for forbrukerne å orientere seg i jungelen av miljømerker. Vi skulle ønske miljøorganisasjonene heller kom med bidrag og innspill til å utvikle dagens systemer for miljøsertifisering enn å kritisere oss for dette, sier fagsjef for miljø, Aina Valland, i næringsorganisasjonen FHL Havbruk. Hun mener havbruksnæringen tar miljøproblemstillingene på alvor og arbeider kontinuerlig for å forbedre seg.

— En rekke større og mindre oppdrettsselskaper satser på å sertifisere sin virksomhet gjennom anerkjente miljøledelsessystemer som ISO 14001 og EMAS. Vi ønsker å bygge videre på disse sertifiseringsordningene fremfor å bruke masse penger på miljømerking, sier Valland.

— Men har ikke WWF et poeng når de hevder at stadig flere forbrukere etterspør miljømerkede matvarer?

— Vi ønsker å sikre sporbarhet for våre fiskeprodukter, og er involvert i et EU-prosjekt som skal utvikle et system der laksen skal kunne spores fra merd til kjøledisk. Men slik merking ligger et stykke frem i tid. Inntil det er på plass, er forbrukernes miljøkrav godt ivaretatt gjennom de eksisterende sertifiseringssystemene, mener Valland.