– Dette er oppsiktsvekkende. Vi tok det som en blank selvfølge at regjeringen ville følge opp et ferdigsydd opplegg som ville gitt en felles norsk-svensk løsning, sier Høyres Ivar Kristiansen til NTB.

En samlet opposisjon på Stortinget har bedt regjeringen om å fremme et forslag om grønne sertifikater så raskt som mulig, men miljøvernministeren kan ikke love noe om når det kommer.

– Vi holder på å jobbe med saken. Det er ikke tatt noen beslutning om dette, men jeg vet at olje— og energiministeren jobber iherdig med det, sier Bjørnøy til NTB.

Utsatt

Også miljøbevegelsen og norsk industri har manet regjeringen til å få på plass ordningen, som er utsatt på ubestemt tid etter et norsk-svensk møte tidligere i måneden.

Poenget med ordningen er at kraftselskapene blir pålagt å skaffe seg grønne sertifikater, som utstedes til produsenter av fornybar energi. Disse produsentene kan selge sertifikatene, for å finansiere merutgiftene ved den miljøvennlige produksjonen.

– I Norges underdekningssituasjon kunne dette gitt en løsning på opp mot 20 terrawatt-timer i ny, fornybar energi. Det foreligger en masse planer rundt omkring, som nå er lagt på is. Nå må vi isteden basere oss på forurensende kullkraft fra Polen og kjernekraft fra Russland, sier Kristiansen.

– Problemet er samarbeidet med Sverige, og at de har en litt annen innretning på opplegget enn det Soria Moria-erklæringen legger opp til. Derfor tar det litt tid for å utrede dette videre, sier Bjørnøy.

Soria Moria

Kristiansen synes dette er uholdbart.

– Kollapsen rundt den grønne sertifikatordningen skyldes rett og slett at regjeringen ikke ble enig i Soria Moria-erklæringen. Man presenterte blant annet det kunststykket å ekskludere småkraftverk fra ordningen, sier Kristiansen.

Bjørnøy måtte tåle sterk kritikk fra opposisjonen i saken i Stortingets spørretime onsdag.

Venstres Gunnar Kvassheim mener regjeringen og SVs miljøpolitikk er ord uten handling.

– Regjeringen har lovet nye grep, men vi får ikke greie på hvilke, klaget Kvassheim.

Utredninger

Bjørnøy kvitterte med nok en gang å forsikre Stortinget om at handlingen er i full gang i departementet, i form av utredninger og vurderinger på satsingsområdene klima, miljøgifter og biologisk mangfold.

– Regjeringen vil gjøre alt for å gjenreise Norge som miljønasjon, lovet Bjørnøy uten at opposisjonen lot seg imponere.

– Nå må vi snart få høre hva regjeringen skal gjør, hvis kritikken av det den forrige regjeringen gjorde skal ha noen som helst troverdighet, konkluderte KrFs Line Henriette Holten Hjemdal.