• De som tas for besittelse, henvises til en spesialnemnd som gjør en behovsvurdering.
  • Nemndene råder over et bredt spekter av sanksjoner; alt fra mindre bøter til behandling og inndragelse av retten til å praktisere enkelte yrker, begrensninger på utenlandsreiser eller jevnlige tilbakemeldinger til kommisjonen.
  • De som blir innbrakt får i løpet av 72 timer kontakt med et team.
  • Blir de tatt flere ganger og det viser seg at de har problemer, får de tilbud om behandling i løpet av noen få døgn.
  • Portugal er det eneste EU-landet som har avkriminalisert alle narkotiske stoffer. Landet ligger nå relativt lavt i Europa når det gjelder unge over 15 år som har forsøkt marihuana.
  • Antall overdosedødsfall gikk ned fra ca. 400 årlig rundt årtusenskiftet til 290 i 2006.
  • Kilde: Rapport fra tenketanken The Cato Institute, Glenn Greenwald