KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bergens-tidende.noUngdom vil ikke lenger jobbe i barnehage. På fire år har søkningen til førskolelærerutdanningen gått ned med to tredjedeler.

En tøff hverdag med mange og krevende barn, og i tillegg dårlig lønn, gjør at studentene flykter.

— Dramatisk - Nedgangen er dramatisk, sier leder Laila Brith Josefsen i førskolelæreravdelingen i Norsk Lærerlag til Bergens Tidende.

Høsten 2000 hadde 1861 studenter førskolelærerutdanningen som sitt førstevalg. I 1996 var tallet 5404, skriver Kommunal Rapport.

Per i dag mangler det 3000 førskolelærere i norske barnehager, mener Norsk Lærerlag. Samtidig foreslår regjeringen å kutte flere hundre studieplasser på førskolelærerutdanningen.

Mer effektivt, mer krevende - Å jobbe i barnehage har liten status. Førskolelærerne er den gruppen med høyskoleutdanning som har lavest lønn. Effektiviseringen har ført til at det stadig blir presset flere unger inn i gruppene. I tillegg er det flere småbarn. Barnehageansatte forteller at ungene er mer krevende nå enn de var for 10 år siden, sier Josefsen.

Kontantstøtten må ta noe av skylden for at hverdagen i barnehagen er blitt tøffere.

— Vi er ikke imot fleksibilitet for foreldrene, men det er også flere negative effekter av kontantstøtten. Når mange barn deler barnehageplasser må både de ansatte og barna forholde seg til stadig flere. Denne stadige utskiftningen er slitsom både for de ansatte og barna, sier Josefsen.

Velger å være hjemme En forskningsrapport fra Kommunenes Sentralforbund viser at mange førskolelærere velger administrative stillinger, arbeid i skolen eller å være hjemme med egne barn, heller enn å jobbe i barnehage.

— En nyutdannet førskolelærer tjener mer på å få kontantstøtte for eget barn og å være dagmamma, enn å jobbe i barnehage, sier Laila Brith Josefsen.

Høgskolen i Bergen (HiB) hadde i 1996 533 søkere til førskolelærerutdanningen. Ved opptaket i høst hadde bare 170 studenter søkt.

— Men i motsetning til mange andre skoler, klarer vi å fylle de studieplassene vi har, sier høyskoledirektør Nils Mæle ved Høgskolen i Bergen (HiB).

- Må tenke nytt Lærerutdanningen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen Stord/Haugesund har for få søkere til sine plasser. Begge skolene har fått beskjed av departementet om å omdisponere lærerkreftene.

— Nedgangen i søkertall har vært svært stor. Vi er tvunget til å tenke nytt, og har økt aktiviteten på desentraliserte studietilbud og nettbasert undervisning. Vi er per i dag ikke kommet i den situasjon at vi må si opp folk på grunn av lave søkertall. Men hvis nedgangen fortsetter kan det skje, sier studiesjef Terje Bjelle ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Si din mening Studentene vil ikke jobbe med småbarn. De mener barna er blitt for krevende, og synes lønnen er for dårlig. Støtter du studentene? Hvorfor klarer ikke barna å oppføre seg? Bør førskolelærere tjene mer fordi barna er blitt vanskeligere. SI DIN MENING Les også: Vil bli advokater og dataingeniører

Krevende barn og dårlig lønn skremmer studentene. De vil heller bli advokater eller dataingeniører.