Hun mener at en ny krigspensjon for skadede soldater, slik Sverre Diesen foreslo i gårsdagens BT, vil ta for lang tid å innføre.

Les også: Forsvarssjefen vil innføre krigspensjon

– Alle pensjonsendringer må ses i lys av pensjonsreformen som omfatter hele det norske samfunnet, jeg har vanskelig for å se for meg noen særordninger før dette arbeidet er ferdig, sier Strøm-Erichsen.

Vil ta vare på veteranene Forsvarssjefens utspill kom midt i lovarbeidet statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen og Forsvardepartementet er i gang med for å styrke veteraners rettigheter. Forsvarsministeren har varslet et nytt lovforslag med særlig vekt på å bedre erstatningsordningene for psykisk seinskadede veteraner. Det forslaget kan komme opp i Stortinget allerede til høsten og har førsteprioritet for statsråden.


I februar 2005 ringer en fortvilet mann regjeringsbygget i Oslo og truer med å sette fyr på militærleiren i Bjerkvik. Det er Tore Møllers rop om hjelp, 13 år etter FN-oppdraget i Irak. Les Tore Møllers historie her.

– Jeg tror det er viktig at vi nå står det løpet som er lagt, sier Strøm-Erichsen.

– Er det noe problem for deg at forsvarssjefen samtidig går ut med sitt eget forslag til å løse problemene for veteranene?

– Han er godt kjent med hva vi gjør. Vi er begge opptatt av å ta vare på veteranene. Det er det viktigste, sier Strøm-Erichsen.

FAKSIMILE: BT tidligere i år.

«Helt greit» Statsråden sier hun er kjent med forslag om krigspensjon fra Forsvarsdepartementets arbeid med rapporten om veteraners økonomiske rettigheter. Slik er ikke innholdet i Sverre Diesens utspill ukjent for henne. Strøm-Erichsen sier det er «helt greit» at Diesen har kommet med sitt forslag.

– Jeg vil ikke stenge for en slik ordning, jeg vil ikke si at jeg ikke går inn for det. Men nå har vi lagt et løp, vi må få gjort noe som virker raskere for de seinskadede som ikke er ivaretatt, sier hun.

Ikke store motsetninger Strøm-Erichsen påpeker at Diesen også vet om at Forsvarsdepartementet ser på et mer fleksibelt system for de skadede soldatene. Hun ser ikke de store motsetningene mellom departementets løsninger og forsvarssjefens forslag.

– Vi ser på om vi i stedet for å innføre engangsutbetalinger skal gi løpende ytelser. Jeg opplever det slik at forsvarssjefen ikke mener noe annet enn det vi har ment. Det er ikke så nøye hva vi kaller ordningen, om vi kaller det noe annet, sier statsråden.

Forsvarer Hansen I forrige uke kom det frem at Strøm-Erichsens regjeringskollega, arbeids— og inkluderingsminisyer Bjarne Håkon Hanssen, i et brev til Frp uttrykte at dagens erstatningsordninger for personell som er skadet etter internasjonale operasjoner er gode nok. Han beklaget samtidig at «mediene har skapt et inntrykk av at ordningene er dårlige».

Anne-Grete Strøm-Erichsen avviser at det er uenighet i regjeringskollegiet om hvor vidt erstatningsordningene er gode nok eller ikke. Hun tar arbeids- og inkluderingsministeren i forsvar.

– Han ble tolket veldig uheldig av mediene. I utgangspunktet har vi gode ordninger. Problemet er at vi ikke har lykkes med ordningene for dem med psykiske belastningsskader, sier forsvarsministeren.

Les også: Mørketiden - FN-veteranenes gripende historier

Les også den første reportasjen i denne serien: Irakmarerittet ingen fikk høre om

Les Rigmor Flygansværs leserbrev her.

Diskutér behandlingen av norske FN-veteraner her.