Mange foreldre er frustrerte over at ekspartneren stadig boikotter den andres muligheter til samvær med felles barn etter et samlivsbrudd. Andre igjen er skuffet over ekspartnerens forsøk på å vri seg unna samvær og bidrag.

I utkastet til nytt partiprogram går Ap inn for å «innføre tiltak mot samværssabotasje og manglende betaling av bidrag», skriver Aftenposten.no.

Endret barnelov

Første mulighet til å få gjort noe med «samværssabotasje» er når barneloven skal endres. Før sommerferien skal barne— og likestillingsminister Anniken Huitfeldt legge frem forslag til konkrete endringer.

Allerede nå gir hun svært klare signaler i retning av at hun ikke støtter flertallet i barnelovutvalget som går inn for å tvangshente barn hos den som saboterer samvær. En slik mulighet finnes i andre nordiske land.

– Selv om det kan være gode grunner til det, er det et virkemiddel som kan gå ut over barnet, sier hun.

Statsråden opplyser at hun har drøftet dette vanskelige temaet med mange og at flere instanser har advart mot tvangshenting.

– Hvis en mor holder barnet unna far, kan man mene at dette ikke er til barnets beste. Men å gå inn og tvangshente barnet med politiet til stede, vil gå ut over barnet – selv om opprettholdelse av en samværsavtale er målet, sier hun.

Alternativer Huitfeldt mener det finnes andre, alternative tiltak mot samværssabotasje og nevner flere:

– Vi ser på om megling kan brukes i større grad. I dag må foreldre med felles barn til megling før de kan få innvilget separasjon og skilsmisse.

– Vi ser på muligheten for en ny megling dersom det er uoverensstemmelser om gjennomføring av samværsavtaler. Vi diskuterer også størrelsen på tvangsboten – om den er stor nok, sier hun, og viser til muligheten for å skrive ut bot til den som saboterer bestemmelser i barneloven.

– Vi drøfter også muligheten for å få saker raskere tilbake i rettsapparatet når samværsavtaler ikke holdes. Noen trenerer avtaler og holder konflikten gående i mange år. Fordi det tar lang tid å få tatt opp igjen saken, får den som trenerer samvær det som den vil. Nå ser vi at domstolene i økende grad prioriterer å overdra bosted til den andre dersom samværsavtaler ikke holdes. Det har skjedd i en del saker.

– Og det er en praksis du støtter?

– Ja, det synes jeg er riktig, såfremt det åpenbart er til barnets beste, sier hun, og påpeker at det siste alltid må være overordnet.

Når det gjelder manglende betaling av bidrag, for eksempel fra selvstendig næringsdrivende og fra dem som på papiret har for lav inntekt til å betale, svarer hun slik:

– Vi har gode virkemidler for å kreve inn betaling i dag, og bidragsgjelden har aldri vært så lav.

– Innkrevingsloven hjemler hva vi kan ta beslag i, men så må vi vurdere om vi kan spisse tiltakene ytterligere mot næringsdrivende som opppgir lav inntekt, men som likevel har stor formue, sier hun.

Statsråden opplyser at Ap også drøfter å gi bidragsforskudd til flere enn i dag, ved å heve den nedre inntektsgrensen.