Fastlegeordningen gir pasientene lov til å velge fritt blant allmennleger. Svært mange velger norske leger. Samtidig viser tall at det i Oslo er ledig plass hos 80 prosent av de utenlandske fastlegene, melder P4.

Flere leger opplyser til radiokanalen at de tror nordmenn er skeptiske, og at mange frykter de vil få dårligere behandling hos utenlandske leger.

Ønsket om norske fastleger fremfor utenlandske fastleger er kjent også ved Fastlegekontoret. Konsulent Geir Arnesen opplyser at det ikke bare er nordmenn som vil ha norske leger.

– Også utlendinger ringer og spør om de kan få en norsk doktor, sier han.

Leder i Allmennlegeforeningen, Jan Emil Kristoffersen, understreker at det ikke finnes grunner til å velge bort utenlandske leger. Så lenge en lege er godkjent her i landet, er legen like god som de norske, sier han.