Kjell Inge Røkke er ikke lenger interessert i en ekstern gransking, skriver Aftenposten.

Dommerfullmektig Inge Grotli skal avgjøre om det blir offentlig gransking.

— Da må det foreligge rimelig grunn, sier han til Aftenposten.

Grotli har skrevet brev til flere av de involverte for å høre deres syn. Tidligere styreformann Christian Bjelland, tidligere konsernsjef Kjell Almskog og tidligere styremedlem Kristian Siem ser helst at det blir en offentlig gransking. Andre, som tidligere styreformann Harald Arnkværn, ønsker ikke å uttale seg.

Det kan bli aktuelt med et rettsmøte for å høre partenes syn.

Mannen som i sin tid tok initiativ til en gransking, den nye Kværner styreformann Kjell Inge Røkke, har imidlertid ombestemt seg. Han ønsker ikke lenger en offentlig gjennomgang av Kværner.

Det var under maktkampen om Kværner i fjor høst at Røkke fremmet forslaget, som kom opp på den ekstraordinære generalforsamlingen 2. november. (NTB)