Legetjenesten ved sykehjem skal styrkes. Det er et av målene i den nye omsorgsmeldingen, som regjeringen nylig la frem. Her skisseres problemstillinger og løsninger for omsorgssektoren fra 2006 og frem til 2015.

Forslaget fra helseministeren innebærer at også turnusleger skal tilbringe mer tid på sykehjem i løpet av tjenesten. Det reagerer fagmiljøet på.

Turnuslege Jannicke Falch (28) synes ikke forslaget høres særlig bra ut. Etter 12 måneders turnustjeneste ved Akershus Universitetssykehus, begynte hun i august på siste halvår av tjenesten. I løpet av den 6 måneder lange distriktstjenesten skal hun tilegne seg kunnskap på en rekke områder, blant annet:

  • Sykehjemsarbeid
  • Praksis fra helsestasjon
  • Arbeid med barn og unge
  • Helsekontroll av gravide
  • Erfaring fra allmennlegekontor

— Slik timeplanen er lagt opp nå, tilbringer jeg en halv eller en hel dag på sykehjemmet hver uke. Jeg skal primært ha en tilsynsfunksjon; det er jo sykepleierne som gjør den daglige jobben, sier 28-åringen.

- Ikke rør sykehustjenesten

I løpet av tilsynsrundene på sykehjemmet har Jannicke Falch vært med på å hjelpe pasienter med kroniske smerter, dødssyke kreftpasienter og eldre som sliter med slitasjegikt eller hudproblemer, som psoriasis eller eksem.

— Mye av arbeidet går med til smertelindring. Vi er opptatt av at pasientene ikke skal ha det vondt, forteller hun.

Jannicke Falch synes det er greit å få et innblikk, men mener at det ikke har noen hensikt å tilbringe mer tid av turnustjenesten på sykehjem.

— Det må i hvert fall ikke gå på bekostning av de 12 månedene vi i dag har på sykehus, sier turnuslegen.

For hennes del er det heller ikke aktuelt å gå rett ut i jobb som sykehjemslege etter endt turnus.

— Jeg ønsker å lære mer, og trenger et fagmiljø med høy kompetanse. Slik jeg ser det, passer sykehjem bedre for leger med mye erfaring, som har jobbet i mange år og som ønsker å trappe litt ned. Faglig sett vil ikke en sykehjemsjobb være utviklende nok for meg, sier 28-åringen.

Frykter «tulletjeneste»

Leder av legeforeningens Turnusråd, Sjur Lehmann, er svært kritisk til regjeringens forslag om mer turnustid på sykehjem.

— Forslaget virker helt kunnskapsløst. Hvis man ønsker å utvide turnustjenestens innhold, må den også utvides i tid. Det skulle jeg gjerne likt å vite om regjeringen har vurdert, sier han.

Lehmann mener at politikerne til stadighet kommer med nye ønsker for turnustjenesten, uten å tilføre nye ressurser.

— Turnustjenesten skal gi grunnleggende kunnskap om det å være lege. Hvis den stykkes opp ytterligere, ender det opp som en tulletjeneste som ikke kan brukes til noe som helst.

Heller ikke president Torunn Janbu i Den norske lægeforening er særlig begeistret for forslaget.

— Hvis det er snakk om at turnustjeneste på sykehjem skal erstatte deler av turnustjenesten på sykehus, er det ikke akseptabelt, sier hun.

Janbu vil gjerne ha klarhet i hvorfor regjeringen ønsker å endre turnustjenesten.

— Det viktigste er at man ikke må bruke turnusleger for å dekke over underskuddet av leger ved sykehjemmene, sier hun.

Bjelland, Håvard
Bjelland, Håvard