Aurora-senteret arbeider med mennesker med psykiske helseproblemer, og lederen for senteret, Terje Ivory Hartvedt Lerøy, kommer stadig i kontakt med tidligere medlemmer av Jehovas vitner.

Mange av disse tidligere medlemmene har fått psykiske problemer etter at de er blitt utstøtt av den religiøse bevegelsen. Eksklusjonen fører samtidig til at de har mistet hele sitt sosiale nettverk, ettersom gjenværende medlemmer av Jehovas vitner kutter all kontakt med dem som ekskluderes. Lerøy kaller denne praksisen umenneskelig.

Jehovas vitner får 3,9 millioner kroner i statsstøtte, og Aurora-senteret reiser tvil om de fortjener dette på bakgrunn av sin behandling av tidligere medlemmer. Loven stiller krav om at trossamfunn som får støtte i sin lære ikke strider mot "rett og moral". Nå håper han at Kultur— og kirkedepartementet, som har ansvar for offentlig støtte til trossamfunn, vil se nærmere på eksklusjonspraksisen.

Informasjonssjef Tom Frisvold i Jehovas vitner sier at organisasjonen årlig ekskluderer mellom 50 og 100 medlemmer. Han har vanskelig for å se at dette kan skape psykiske problemer for de det gjelder.

Jehovas vitner begrunner eksklusjonspraksisen i Bibelen.

— Bibelen sier at vi skal slutte å omgås de som er ekskludert. Men de er hjertelig velkomne tilbake og de får lov til å komme på møtene våre, sier Frisvold.

(NTB)