Etter at miljøvernminister Børge Brende måtte se møtet med sin britiske kollega Margaret Beckett avlyst mandag, fikk han i går en halv times Sellafield-prat hennes statssekretær Elliot Morley.

Etterpå meldte Brende at britene står fast ved sine ferske løfter om ni måneders stans i utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99 til Nordsjøen. I mellomtiden skal London — sies det - vurdere en ny og positiv rapport fra forskningsinstituttet Nirex om at det er mulig å rense og lagre utslippene, slik norske myndigheter krever.

— Vi har hatt en positiv dialog og fått forsikringer om stor politisk vilje. Men vi har hatt mange skuffelser i Sellafield-prosessen tidligere, derfor tar vi intet for gitt og holder presset oppe, sa Brende til tyske, britiske og norske journalister.

Advarslene kan ha mye for seg. Under den såkalte Ospar-konferansen, om vern av Østersjøen og Nordøstatlanteren, i Bremen, nektet statssekretær Morley i går å ta med Sellafield-løftene i slutterklæringen. Dette ville ha gjort det vanskeligere å sno seg unna. Norge - mer og mindre aktivt støttet av alle andre - ga seg dog ikke. Et kompromiss var i arbeid ut over kvelden, og i dag vil det vise seg om det er mulig å finne ordkombinasjoner både briter og nordmenn aksepterer.

Truls Gulowsen fra Greenpeace er kritisk til de britiske løftene.

— Jeg tror de britiske løftene er et kynisk spill for å vinne tid og unngå kritikk, sier Gulowsen.

Han hevder at løftet om ni måneders utslippsstans er «null verdt» fordi selskapet BNFL, som driver atomgjenvinningsanlegget i Sellafield, slipper ut porsjoner av technetium-99 med flere måneders mellomrom likevel. Gulowsen viser til en formulering i den før nevnte forskningsrapporten fra Nirex, som kan - men ikke må - tolkes dithen at BNFL under normale onstendigheter ikke skulle ha sluppet ut noe før i mars 2004, altså om nettopp ni måneder.

Miljøvernminister Børge Brende og Bellonas Erik Martinussen var ikke kjent med avsnittet da BT konfronterte dem med Gulowsen i går ettermiddag. Men etter en viss usikkerhet, ble de enige om å mene at opplysningen er irrelevant.

— For det første har BNFL sluppet ut technetium-99 tre ganger i året til nå. For det andre er hovedpoenget i saken at myndighetene nå aktivt lover at noe skal skje. Det er det største fremskrittet siden Sellafield-kampen startet i 1998, sier Martinussen.

Den norske delegasjonen i Bremen ble i går for øvrig orientert om at BNFL vil etterkomme myndighetenes pålegg om ni måneders utslippstans.

IKKE ENIGE: Miljøvernminister Børge Brende og statssekretær Elliot Morley i det britiske miljøverndepartementet er ikke enige om hva som skal stå i slutterklæringen fra havmiljøkonferansen i Bremen.<p/> FOTO: NINA HAABETH, SCANPIX