I dag får halvparten av alle norske skoleelever leksehjelp på skolen. Kunnskapsministeren opplyser at det er regjeringens mål at alle skal få kunne få individuell leksehjelp på skolen innen valgperioden er omme.

Solhjell synes det er positivt at høyskolelektor Elisabeth Lundervold Sørdal setter lekser på den pedagogiske dagsordenen.

Kan skape sosial ulikhet

— Jeg ser det ikke som noe mål at norske skoleelever helt skal slippe å jobbe med hjemmeoppgaver. Mange elever liker også å gjøre lekser. Men problemet er at ikke alle har de samme forutsetninger og muligheter til å få hjelp hjemme med skolearbeidet. Det kan bidra til å skape sosial ulikhet mellom elevene, sier Solhjell.

Den nye kunnskapsministeren innrømmer at han selv ikke alltid var så overvettes glad for lekser da han var skolegutt.

— Jeg var nok litt for lat til å se hensikten med å sitte bøyd over skolebøkene på fritiden, sier han.

— Tilbakemeldingene fra skolene viser at ordningen med leksehjelp i skolen i stor grad fungerer positivt. Derfor er det viktig for oss å videreføre denne ordningen. Leksehjelp vil være et viktig bidrag til å overføre mye av læringen fra tradisjonelle lekser hjemme til læring gjennom oppgaveløsning på skolen, sier han.

Økt timetall

Allerede neste år utvides timetallet med fem klokketimer i uken for elevene på de fire første klassetrinnene.

De fem nye timene skal fordeles på to timer norsk, to timer matematikk og en time engelsk.

— Denne utvidelsen av skoleuken vil gi mer plass for at elevene kan jobbe med å løse oppgaver i skoletiden under veiledning fra lærere og leksehjelpere, sier Solhjell.

Heldagsskolen er målet

Solhjell peker på at utvidelsen av skoleuken vil være et viktig skritt på veien til heldagsskole.

— For regjeringen er det et langsiktig mål at heldagsskolen skal gjennomføres. Men det er en krevende reform som ligger et stykke frem i tid. Foreløpig er det ikke satt noen tidsramme for når denne reformen skal gjennomføres, sier han.

— Allerede nå er det satt i gang forsøk med heldagsskoler ved utvalgte skoler i noen kommuner. Tilbakemeldingene fra disse forsøkene vil gi en pekepinn på hvordan heldagsskolen bør organiseres.