– Regjeringen har ingen planer om å gjeninnføre forbud mot tigging for å komme problemene knyttet til vinningskriminalitet til livs. Men det er naturlig å se på om deler av regelverket fungerer godt nok, sier statssekretær Terje Moland Pedersen til NTB.

Det er en «alvorlig avsporing» å gjøre problemene knyttet til grov vinningskriminalitet begått av østeuropeere til et spørsmål om å tillate tigging eller ikke, mener han. Justisminister Knut Storberget (Ap) anser tigging som et sosialt problem, som ikke løses ved at tiggerne blir kriminalisert.

Penger og tyvegods

– Hvis det er snakk om personer som kommer til Norge for å tigge og begå vinningskriminalitet ved siden av, er det vel naturlig å se på dette i sammenheng?

– Jeg kan forsikre deg om at vi ser alvorlig på disse problemstillingene. Jeg er åpen for å se på om hjemmelsgrunnlaget for politiet fungerer etter hensikten, sier Pedersen.

Løsgjengerloven, som blant annet omfattet tigging, ble opphevet av Stortinget i 2005, etter forslag fra Høyre og regjeringen Bondevik II. Senere er straffelovens paragraf om menneskehandel blitt utvidet til å omfatte også organisering av tigging – selv om tigging i seg selv er fullt lovlig.

Dokumentert sammenheng

Siden den gang har norske byer opplevd en massiv økning i antall utlendinger som driver til dels aggressiv tigging langs gatene. I samme periode kan politiet vise til en mangedobling av antallet personer fra Øst-Europa som er siktet i straffesaker her i landet. Ifølge Kripos har økningen vært aller størst blant rumenske statsborgere. Blant dem har antall siktelser for kriminelle forhold økt fra 20 til 700 fra 2000 til 2008.

Konstituert politimester Leif Ole Topnes i Rogaland politidistrikt tar til orde for å stanse rumenere ved grensa. I Oslo har politiet lenge observert kontakt mellom tiggere og kriminelle.

– Vi kan dokumentere en klar sammenheng. Vi har dessuten pågrepet personer med tyvegods fra innbrudd, som har innrømmet at de har tigget på gata tidligere, sier visepolitimester i Oslo, Roger Andresen.

Vil stramme inn

Leder Dagfinn Høybråten i Kristelig Folkeparti åpner i et intervju med NTB for å stramme inn lovverket, som et av flere virkemidler for å få bukt med det han mener er både et ordensproblem og et sosialt problem. Han er opptatt av sammenhengen mellom organisert tigging og vinningskriminalitet, også i et internasjonalt fattigdomsperspektiv.

Statssekretær Pedersen mener på sin side at lovverket er dekkende, men åpner for å se om det blir brukt godt nok av politiet.

– Når det gjelder sjenanseproblemer i forbindelse med tigging, er vi ikke fremmede for å se på om det er behov for å justere bortvisningsbestemmelsene, sier han.

Møter Killengreen

Pedersen var onsdag ettermiddag i møte med politidirektør Ingelin Killengreen og representanter for Riksadvokaten. Der var nettopp utfordringene politiet møter i «en ny form for kriminalitet» tema. Resultatet av samtalene vil bli offentliggjort av justisminister Knut Storberget (Ap) enten torsdag eller fredag, ifølge Pedersen.

– Vi kan ikke skjære alle over en kam. Det er ingen ensartet gruppe som kommer hit. Det er snakk om flere nasjonaliteter, noen tigger, mens andre begår kriminalitet. Dette er svært sammensatte problemstillinger og må møtes av politiet som nettopp det, sier Pedersen.