— Av ulike grunner kan slike ekteskap være uheldig. Det har ikke vært noen tradisjon for dette i Norge, og tidligere var det forbudt. Men det er også uheldig av helsemessige, medisinske grunner og vi vil vurdere et eventuelt forbud, sier statsminister Kjell Magne Bondevik. (NTBf)

VENTER: Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)vil ennå ikke forby giftermål mellom søskenbarn.
Foto: Knut Fjeldstad, Scanpix