Som SV-politikere flest er Ågot Valle (56) republikaner. Men det er ikke av moralske eller prinsippielle grunner at hun i disse fire årene som stortingsrepresentant konsekvent har nektet å delta i de årlige middager kongen inviterer stortingsrepresentantene til.

— Jeg har rett og slett ikke lyst til å gå på Slottet i middager. Derfor håper jeg at jeg slipper det også heretter, sier SV-politikeren til Bergens Tidende.

Ifølge den nyvalgte stortingspresidenten Jørgen Kosmo (A) står hun fortsatt fritt til å gjøre hva hun vil.

Første hordalandskvinnen

Ågot Valle er den første stortingsrepresentanten fra SV som er blitt odelstingspresident. Hun er også den første kvinnen fra Hordaland som har oppnådd dette vervet. Margit Tøsdal (A) fra Os var for et par tiår siden lagtingspresident.

Valle sier at det slett ikke var med lyst hun gikk med på å bli odelstingspresident. Hun er mer opptatt av å få muligheter til å drive med kultur-og mediepolitikk fortsatt.

Vil styre med kulturen

Derfor er hun absolutt villig til å bli leder i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen hvis SV får hånd om denne stortingskomiteen. Det blir avklart i de nærmeste dagene. I dag er hun nestleder i komiteen.

PRESIDENT: Ågot Valle er blitt medlem av Stortingets presidentskap.