Vil ikke dra på Slottet

Ågot Valle vil heller ikke i fremtiden delta på slottsmiddager, selv om hun er blitt odelstingspresident.