Siden 2000 er det gjennomført 30 grove ran og ransforsøk mot verditransporter i Norge.

— Vi ser det ikke som noen løsning å bevæpne vaktholdet rundt verditransporter. Vi setter sikkerheten til vårt personell høyest, og vil unngå skuddvekslinger, sier Helene Lund, informasjonskonsulent i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Flere kort, færre ran

Hvilke tiltak næringen har satt i verk etter de siste årenes ran mot penge- og verditransporter, vil hun ikke kommentere i detalj.

— Liv og helse har høyeste prioritet når banknæringen tenker sikkerhet. Vi formaner alle om å la være å spille helt i ranssituasjoner, sier hun.

Tall fra Kripos viser at ran mot banker og pengetransporter gikk ned i 2003, mens antall postran økte litt. Fem verditransporter ble ranet i fjor, mens 12 ble ranet i 2002.

FNH håper at det markedet snart skal forsvinne av seg selv.

— Verditransporter vil etter hvert bli borte, fordi vi bruker kort over alt. Vi ønsker at bruken av betalingskort skal bli størst mulig, sier Lund.

Halvert på tre år

Den siste revolusjonen som kan reduserer frakt av kontanter er bruk av småpengekort. Det er små bankkort som lades opp med småbeløp, og i praksis erstatter mynter.

— Det vil gi mindre kontantbeholdning, færre ran og mindre hvitvasking av penger, sier Lund.

Antallet ran mot banker, Posten og verditransporter har sunket fra 53 i 2000 til 25 i fjor. Antallet forretningsran sank fra 230 til 182.