Luftfartstilsynet og Havarikommisjonen vil at publikum skal få mindre informasjon om nestenulykker og andre unormale hendelser i flytrafikken. Dette vil føre til at flere nestenulykker blir rapportert, mener Luftfartstilsynet. Nå ber Luftfartstilsynet om en lovendring slik at mer informasjon kan holdes skjult. — Vi ønsker å styrke konfidensialiteten fordi vi registrerer at hendelser misforstås dersom man går ut med dem i det offentlige rom. I dag kan vi nok risikere at noen ønsker å holde informasjon tilbake for å unngå en eventuell straffeforfølgelse fra vår side, sier direktør Per-Arne Skogstad til NRK. Samferdselsdepartementet er positive til forslaget om hemmelighold. For vel tre uker siden var et fly fra SAS Commuter og et Braathens-fly bare 60 meter fra å kollidere i lufta i sammenheng med landing på Værnes flyplass i Trondheim, skriver VG. Hendelsen har ikke vært offentlig kjent før nå, men havarikommisjonen etterforsker ulykken.