Det ble vedtatt under landsmøtets resolusjonsbehandling søndag, etter forslag fra Oslo Frp. For illegale innvandrere gjennomføres hiv/aids-test ved første kontakt med norske myndigheter, heter det i resolusjonen.

Frp vil at «forholdsregler tas» ved påvisning av positiv test, slik at smitteoverføring unngås. Dette skal ifølge nestformann Siv Jensen bety at norske myndigheter skal få hiv-positive ut av landet. Forslag om å sette i gang behandling og opplæring ved positiv test ble avvist.

Stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm var glad for vedtaket, som er i tråd med forslag han tidligere har fremmet flere ganger.

— Vi må huske at hiv/aids-sykdommen i siste stadium betyr sykehusopphold og store omkostninger for helsevesenet. Det er en del av dette partiets sjel at norske borgeres interesser skal gå foran, sa han.

Et stort mindretall i landsmøtet ønsket å oversende forslaget til stortingsgruppa uten realitetsbehandling. Stortingsrepresentant Harald T. Nesvik mente det burde vært gjort et grundigere arbeid med spørsmålet.

De tre tidligere Frp-stortingsrepresentantene Jørn Stang, Vidar Kleppe og Terje Knudsen vil fremme et Dokument 8-forslag i Stortinget om det samme temaet. I forslaget heter det:

— Stortinget ber regjeringen fremlegge forslag som resulterer i at det innføres obligatorisk hiv— eller aids-test av alle som søker oppholdstillatelse i Norge.

NTB

Les også: Gjenvalg i sentralstyret