Justisminister Knut Storberget ankom Ålesund torsdag kveld, for å ta i øyesyn de store ødeleggelsene etter at en seks etasjers boligblokk ble tatt av et gigantisk steinras natt til onsdag.

Storberget fastslo at han vil ha klarhet i årsaken til ulykken. Likevel vil han avvente en stund med eventuelt å oppnevne en egen granskingskommisjon.

Mellom 5.000 og 6.000 tonn stein har rast ned fra fjellsiden bak boligblokken i Fjelltunvegen, slik at hele huset ble forskjøvet 6-7 meter, og de nederste etasjene kollapset. Fem personer er fortsatt savnet, og det kan gå flere dager før redningsmannskaper kan ta seg inn i ruinene.

Ny skredetat

Regjeringen varslet torsdag en rekke nye tiltak for å hindre lignende ulykker i fremtiden. Regjeringen vil blant annet opprette en nasjonal skredetat som skal bidra til kartlegging og sikring av rasutsatte områder.

– Spørsmålet om organisering av dette arbeidet har vært omdiskutert i mange år. Flere departementer har hatt fliker av ansvar, men klimautfordringene og økt press på utbygging gjør problemstillingene mer akutte. Derfor er det nødvendig å ta tak i dette nå, sier Haga til NTB.

Olje— og energiministeren understreker imidlertid at kommunene og utbyggerne fremdeles skal ha ansvaret for å sikre innbyggerne mot ras.

– Skredetaten fratar ikke kommunene og utbyggerne ansvar, men er ment å gi bistand i form av kompetanse og ressurser, sier hun.

Uavhengig kontroll

Samtidig varsler kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) at skjerpet bygningskontroll vil være en del av den nye plan- og bygningsloven som statsråden vil legge fram for Stortinget om kort tid.

De som står for byggingen skal ikke lenger ha egenkontroll som sitt ansvarsområde. I den nye loven vil regjeringen foreslå at det etableres uavhengige kontrollforetak.

– Det er så mye byggeslurv i Norge, at noen grep må gjøres, sier statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, Dag-Henrik Sandbakken (Sp), til NTB.

– Jeg sier ikke at slike grep kunne ha hindret tragedien i Ålesund, men de vil bidra til å heve kvaliteten på planleggings- og byggeprosessen, sier Sandbakken.

Evakuert på ubestemt tid

Halvannet døgn etter at den seks etasjer høye blokken i Fjelltunvegen kollapset, er det usikkert når de evakuerte får flytte hjem. I tillegg til personene som bodde i den rasutsatte blokken, er fortsatt 450 personer evakuert.

Dette skaper til dels store utfordringer for de mange evakuerte. Torsdag ettermiddag prøvde politiet å få til en løsning slik at folk kan få hentet ut nødvendige eiendeler.

Brannen var torsdag betydelig mindre intens enn dagen før. Likevel er det ikke bare brannen som er problemet for bergingsmannskapene. Bygningen er ustabil og er i forsiktig bevegelse. Bygningen har det siste døgnet beveget seg to centimeter og en sidevegg har brukket.

På pressekonferansen torsdag ble navnene til de fem savnede offentliggjort. Det er Kristin Krogen (23 år), Ronny Boger Vike (35), Gro Pedersen (46), Unni Søreide Rudi (52) og Bjørn Olaf Rudi (52).

Det vil førstkommende lørdag bli avholdt en sørgegudstjeneste i Volsdalen kirke.

Johannessen, Sara