OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

Samferdselskomiteens leder har også notert med interesse at Trygve Hegnar har vært ute etter å få overta Braathens, slik det ble kjent i går. Selv har han ikke hatt kontakt med Hegnar om dette.

— På dette stadiet er det naturlig at Konkurransetilsynet håndterer denne saken. Jeg ser slett ikke bort fra at Hegnar vil være egnet som ny eier av Braathens.

- Ett selskap er for lite Oddvard Nilsen legger ikke det minste skjul på at han ser med dyp skepsis på at SAS kan få monopol på flytrafikken her til lands.

— Dette må vi gjøre alt for å hindre, for ett selskap blir for lite. Jeg forventer at Konkurransetilsynet vil utarbeide en modell, slik at vi unngår monopoltilstander, sier han til Bergens Tidende.

Han føler seg alt annet enn beroliget over garantier som SAS allerede har gitt:- Selv om det gis aldri så mange garantier, så vet vi av erfaring fra andre områder at et selskap med monopol i lengden vil sørge for å høste en ekstra gevinst.

Dessuten vet vi smertelig at monopolet som sådan har en tendens til å utvikle lite rasjonell drift. Derfor spørs det om vi ikke helst bør ha tre flyselskaper for å holde hverandre i ørene.

— Er ikke det å ta vel hardt i?

— Egentlig ikke, for med bare to aktører i markedet har det lett for å oppstå et prissamarbeid. Det er for eksempel noe påfallende at prisforskjellen på SAS- og Braathens-billettene mellom Oslo og Bergen er så liten, sier han.

- Vekk med seteavgiften Slik Nilsen ser det må de politiske myndighetene først og fremst bruke avgiftene som redskap for å oppnå reell konkurranse. Men også andre hindringer må fjernes.

— Jeg har lenge vært overbevist om at de høye avgiftene er en hemsko hvis vi skal ha håp om å opprettholde konkurransen. Seteavgiften må fjernes helt.Det sier jo ganske mye om de uholdbare forholdene for Braathens når avgiftene utgjør gjennomsnittlig 34 prosent av billettprisen. For SAS er ikke dette samme byrde, i og med at en større del av trafikken går på utlandet, fortsetter Oddvard Nilsen.

Attraktivt for utlendinger - Bør man på politisk hold gå aktivt til verks for å invitere utenlandske flyselskaper hit?

— Foreløpig har jeg notert meg at samferdselsministeren ser positivt på at utenlandske aktører kommer hit. Jeg er ikke i tvil om at vi må gjøre det interessant for utlendinger å drive lufttrafikk i Norge.