Krekar blir dermed underlagt en form for husarrest som gjør det enklere å overvåke ham, melder P4.

Personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet skal kunne pålegges et fast bosted og meldeplikt, heter det i forslaget til den nye utlendingsloven.

— Forslaget betyr at Krekar også kan få forbud mot å oppholde seg på bestemte steder, sier statssekretær i Arbeids og inkluderingsdepartementet, Libe Rieber-Mohn.

Høyesterett bekreftet forrige uke at mulla Krekar er en trussel mot rikets sikkerhet. Foreløpig har norske myndigheter bare hatt hjemmel til å ta fra ham bankkortet og fjerne ham fra folkeregisteret. Den nye loven vil gi myndighetene rett til å begrense hans bevegelsesfrihet betydelig.

— Vi har ønsket å øke sikkerheten. Samtidig kan vi ikke internere personer som Krekar fordi det vil bryte med internasjonale konvensjoner, sier Rieber-Mohn.