— I begynnelsen så vi at domstolene ofte valgte å reagere med bøter i barnepornosaker. Nå har de begynt å idømme korte eller betingede fengselsstraffer, men straffene ligger langt under strafferammen, sier førstestatsadvokat Inger Marie Sunde ved Oslo Statsadvokatembete.

Nå går påtalemyndigheten inn for å heve straffenivået betraktelig. 18. september behandler Høyesterett en ankesak hvor en Oslo-mann er tiltalt for nedlasting av barnepornografisk materiale fra internett. I Oslo byrett ble mannen dømt til fengsel i syv måneder, hvorav fem måneder ble gjort betinget. Det betyr at mannen hadde sluppet med å sitte to måneder i fengsel. Den straffen anket påtalemyndigheten umiddelbart.

— Det gjorde vi på prinsipielt grunnlag fordi vi mener den ubetingede delen av straffen var for lav. Påstanden vår var og er fengsel i ni måneder, hvorav av mannen bør sone fire av dem, sier Sunde.

På grunn av sakens prinsipielle betydning, gikk anken utenom lagmannsretten og direkte til Høyesterett. Dersom anken fører frem, vil straffeutmålingen kunne bli brukt som mal i andre barnepornosaker og dermed sørge for et høyere straffenivå.

En av dem som i så fall kan få lengre fengselsstraff enn først antatt, er en sogning i 40-årene som er siktet for oppbevaring av over 4000 barnepornografiske bilder og en rekke videofilmer med tilsvarende innhold. Sogningen skal ha erkjent de faktiske forholdene i siktelsen.

Ifølge politiinspektør Ronny Iden ved Sogn og Fjordane politidistrikt, er saken sendt til statsadvokaten med begjæring om tiltale og påstand om ubetinget fengselsstraff.