• Det er helt uaktuelt å kjøpe for 210.000 kroner, sier Øystein Skagseth, som bor på en festetomt i Renen i Sædalen.

Øystein Skagseth bor i et rekkehus som han kjøpte i 2001. I 2002 fikk han og over 70 naboer beskjed om at den årlige festeavgiften økte fra drøye 500 kroner til 7000.

Dette skjedde etter at Stortinget hadde vedtatt en ny lov om tomtefeste. Men om økningen er lovlig strides tomteleirene og grunneierne fortsatt om.

Grunneierne har tilbudt huseierne å kjøpe tomtene de bor på for 140.000 kroner stykket, uavhengig av tomtestørrelse.

— Vi synes det er for høyt. Opak har vurdert området og setter prisen til 73 kroner kvadratmeteren, altså 73.000 kroner for et mål, sier Skagseth.

Han trekker frem at når kommunen eksproprierer grunn i nærheten til veibygging, betaler den bare 55 kroner kvadratmeteren.

Tomtene på Renen er fra 220 til 834 kvadratmeter.

— Vi mener vi kan betale fra 50.000 kroner og nedover, siden bortfester ikke har bidratt til å utvikle området. Alle kostnader ved utbyggingen, fra regulering til ferdige hus, ble i sin tid bakt inn i den opprinnelige kjøpesummen, sier Skagseth.

— Men hvis alternativet til en leie på 7000 kroner er å kjøpe tomten for 210.000 kroner. Hva gjør du da?

— Det er uaktuelt å kjøpe for den summen. Da er det gunstigere å leie. Det gjelder også hvis vi kunne kjøpt for 140.000 kroner, sier han.

Han synes det er tomteleirene som kommer dårligst ut ved regjeringens forslag.

— Stat, kirke og kommune er jo store bortfestere. Dette er veldig til fordel for dem, sier han.

VIL IKKE KJØPE: Øystein Skagseth og Jorunn Hauso vil heller betale leie enn å kjøpe tomten han bor på for 30 ganger årlig leie.<br/>Foto: JAN M. LILLEBØ