– En kulturlov vil være med på å styrke kulturens status og posisjon. Det vil være med på å gjøre det offentliges kultursatsing mer forpliktende, sier Giske.

I høringsutkastet blir det offentlige ansvaret for kulturlivet stadfestet. Kulturdepartementet legger opp til en generell lov uten detaljstyring.

– Formålet er å tydeliggjøre det ansvaret offentlige myndigheter har for å legge til rette for et bredt og allsidig kulturliv, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturelle uttrykk, sier Giske.

Da han presenterte høringsutkastet i Universitetets Gamle Festsal mandag, understreket han at det ikke er tatt stilling til om kultur skal inn i Grunnloven. Høringsuttalelsene vil få avgjørende betydning for om det kommer forslag om dette fra regjeringen.

Jarl Fr. Erichsen/SCANPIX