– Det som har kommet frem i Bergens Tidendes dokumentar har gjort sterkt inntrykk på mange. Disse menneskene som har stått frem og fortalt om hva utenlandstjenesten har gjort med livene deres, må få hjelp nå, både medisinsk og på andre måter, sier Laila Dåvøy.

I et skriftlig spørsmål til Ap-statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen tar stortingsrepresentanten fra KrF opp veteranenes sak.

– Det er spesifikt veteranene fra Irak jeg ber svar om nå, poengterer KrFs representant i helse— og omsorgskomiteen.


I februar 2005 ringer en fortvilet mann regjeringsbygget i Oslo og truer med å sette fyr på militærleiren i Bjerkvik. Det er Tore Møllers rop om hjelp, 13 år etter FN-oppdraget i Irak. Les Tore Møllers historie her.

Bør ikke vente Dåvøy mener at veteranene må slippe å vente helt til et nytt lovforslag trer i kraft før de får hjelp. Hun er ikke fornøyd med svarene forsvarsministeren har gitt i BT om hva hun vil gjøre for veteranene fra NorMedUnit/UNIKOM 1. Derfor stiller hun nå spørsmålet til forsvarsministeren på vegne av KrFs stortingsgruppe.

– Disse veteranene lider i stillhet, det kan vi ikke sitte stille å se på, sier Dåvøy.

BT presenterte dokumentaren om det ukjente og dramatiske Irak-oppdraget i 1991 over to BT-magasiner. BTs egen undersøkelse viste at 19 av 46 intervjuede veteraner fikk ettervirkninger. Hele åtte av deltakerne sliter med posttraumatisk stresslidelse eller andre alvorlige psykiske plager. Fire personer har også betydelig hukommelsessvikt.

«Akkurat det vi ba om» Reidar Storvik, sjef ved Troms militære sykehus, gikk for to uker siden ut i BT og varslet om svært høy sykelighet etter Irak-oppdraget. Storvik, som selv deltok i Irak og ble syk etterpå, ba Forsvarsdepartementet opprette dialog med Irak-deltakerne og få dem undersøkt og fulgt opp medisinsk.

Da BT konfronterte forsvarsministeren med dette i BT søndag 3. februar, svarte hun slik:

– Hvis det er behov, så må vi finne en kanal til å gjøre det. Akkurat hvordan, det vet jeg ikke.

Siden har det ikke kommet mer fra Forsvarsdepartementet.

– Derfor er vi veldig glad for Laila Dåvøys utspill. Det hun ber om, er akkurat det jeg etterlyste, sier Reidar Storvik.

Spørsmålet fra Dåvøy Under er spørsmålet fra Laila Dåvøy i sin helhet:

Stortingets president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til forsvarsministeren:

Det er over 100.000 norske menn og kvinner som har tjenestegjort i ulike internasjonale operasjoner som Norge har engasjert seg i siden den 2. verdenskrig. Det snakkes om at 5-10 prosent av hjemvendte soldater sliter med ettervirkninger av å ha tjenestegjort i krigsområder. De siste ukene har noen av disse veteranene stått fram i media og fortalt hva FN-oppdragene har gjort med deres liv. Hva vil Forsvarsministeren gjøre for at denne gruppen nå får kvalifisert medisinsk hjelp for sine senskader og annen nødvendig hjelp?

Les også: Mørketiden — FN-veteranenes gripende historier

Les også den første reportasjen i denne serien: Irakmarerittet ingen fikk høre om

Les Rigmor Flygansværs leserbrev her.

Diskutér behandlingen av norske FN-veteraner her.