Høyre-leder Erna Solberg vil løse bemanningskrisen i politiet ved å la Sivilforsvaret og vektere vikariere for politi som nekter å jobbe overtid.

Det er ett av forslagene Solberg vil legge fram på Høyres landsmøte i helgen. Solberg mener spesielt nettene til 1. og 16. mai er dager hvor vektere og folk fra Sivilforsvaret med hell kunne overtatt en del av politiets oppgaver knyttet til vakthold.

– Det er utrolig mange politiutdannede folk som sitter i bil for å transportere fanger fra sted til sted. Utlendingsregulering og fangetransport er oppgaver som politiet kan overlate til sivile, sier Solberg.

Leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund mener løsningen er altfor lettvint.

– Vi kan ikke erstatte politifolk med for eksempel Sivilforsvaret eller vektere. Vi må ha en veldig tydelig rolledeling i samfunnet. Det er politiet som skal ha ansvar for kontroll og holde orden i offentlig rom, sier forbundslederen.

Hva synes du om forslaget til Erna Solberg?

Håvard Bjelland