Både førskolelærere og lærere i grunnskolen må ha politiattest for å vise at de ikke har vært siktet, tiltalt eller dømt i utuktssaker. Elisabeth Torp mener det samme bør gjelde i kirken. Hun understreker at det ikke dreier seg om å mistenkeliggjøre den som søker, men om å kvalitetssikre den kirkelige tjenesten.

— Når overgrep skjer og begås av en kirkelig tillitsvalgt autoritetsperson, svekker det kirkens troverdighet. Kirken må gjøre hva den kan for å forhindre at overgrep skjer, sier Torp til NRK.

Den norske kirkes presteforening er positiv til forslaget om vandelsattest for søkere til kirkelige stillinger.

— Det ville være et tiltak som bygger opp om andre tiltak vi nå har fått innført, sier presteforeningens leder Morten Fleischer.

(NTB)