— Fremskrittspartiet prøver å kjøpe velgernes gunst. Dermed bryter partiet en viktig demokratisk spilleregel. Partiet beveger seg gjennom denne valg-gimmicken i det farlige grenselandet mellom stemmefiske og stemmekjøp, sier historiker Ingvar Mæhle ved Universitetet i Bergen.

— Er det korrupsjon?

— Det er i alle fall smøring, mener Mæhle.

Farlig grenseland - Dette er et klart etisk overtramp som ville blitt påtalt om det norske valget ble overvåket av internasjonale valgobservatører, sier valgforsker og valgobservatør Frank Aarebrot. Han mener internasjonale observatører burde ha overvåket norske valg.

Mæhle, som er stipendiat i antikk historie forteller at utdeling av penger ved valg har eksistert nesten like lenge som demokratiet.

Korrupsjon ødela Romas frie forfatning 50 år etter Kristus. Stemmekjøp ble også praktisert ved britiske parlamentsvalg for vel 100 år siden. I etterkrigstiden er korrupsjon i Europa mest kjent fra Italia. I dag har president Silvio Berlusconi så mange jern i ilden at han knapt kan legge frem et lovforslag uten at han selv har personlige økonomiske interesser av det, sier Mæhle.

Valgskandalen i Oslo Aarebrot som er en av Norges mest erfarne valgobservatører tar til orde for at observatørkorps også burde overvåke det norske valget.

— Det hadde gitt en god signaleffekt om Norge hadde gått i spissen og latt observatørene slippe til, sier Aarebrot, som også leder valgobservatøropplæringen ved Universitetet i Bergen.

Han peker på at både USA og de europeiske landene lett kan få stempel som selvgode fordi disse statene aldri inviterer valgobservatører til valgene Selv mener han at det nok også ville ha vært et og annet å bemerke også ved de norske valgene.

— Skandalen ved valget i Oslo for 12 år siden da man mistet 20.000 stemmer ved en datafeil, ville ha blitt innrapportert. Det er ingen tvil om at det burde hatt blitt holdt omvalg i Oslo, mener han.

Valgobservatøren er også sikker på at valgskandalen i Florida ved presidentvalget i fjor aldri ville blitt godkjent om skandalen var blitt overvåket av observatører.

Ikke ulovlig Hadde Aarebrot vært valgobservatør, ville han også ha måttet innrapportert gårsdagens vinaksjon. Men han understreker at Frps aksjoner ikke ulovlig ifølge valgloven, men de strider mot internasjonale konvensjoner som demokratiske valg skal forholde seg til.

Aarebrot viser til en liknende episode ved valget i Litauen i 1996. Da ble det observert en mann som ga bort penger fra en valgstand i gågaten i Kaunas. Det måtte holdes omvalg, sier han.

— Men hadde jeg vært i Åsane under aksjonen, hadde jeg gjerne nyttet anledningen til å få et par billige flasker på Frps regning. Men jeg bytter ikke parti av den grunn, sier han.

Aarebrot synes Frps aksjoner er særlige betenkelige fordi partiet samtidig oppfordrer velgerne til å forhåndsstemme på Posten.

— Det er etisk betenkelig om velgerne går rett på Posten for å forhåndsstemme etter å få trukket fra bensin- eller vinavgifter hos Fremskrittspartiet, sier han.

Arne Sortevik, toppkandidat på valglisten for Hordaland Fremskrittsparti understreker at aksjonene er lovlige. Han mener derfor at det ikke er noe grunnlag for valgekspertene å påtale valg-gimmicken.