JAN STEDJETINA HELEN AASEN jan.stedje@bt.no

Det er Forbrukerrådet som foreslår at skolen tas i bruk som et nødvendig virkemiddel mot det kommersielle presset mot barn og unge. Forslaget reises i et brev til Barne— og familiedepartementet (BFD), som om kort tid legger frem NOU-utredningen "Oppvekst med prislapp".

Sex-reklame mot jenter - Sex-fiksert reklame, ofte rettet mot unge jenter, kan ikke forbys. Da må det skapes et mottrykk. Innføring av forbrukerundervisning i skolen kan være et helt nødvendig hjelpemiddel for å bevisstgjøre barn og unge, til å formidle skepsis til reklamens sex-fikserte budskap, sier underdirektør Henny Kielland i Forbrukerrådet til Bergens Tidende.

— Når kommersialiseringen i så stor utstrekning gjennomsyrer hverdagen blir det desto viktigere å gi unge jenter noen pusterom ved i det minste å redusere kjøpepresset, som stadig blir mer og mer sex-fiksert, sier hun.

Også BFD og Norges forskningsråd tar nå tak i dette problemet. Et utkast til "Forskningsprosjektet seksualisering av barndommen" utarbeides nå av sosialantropolog Mari Rysst Heilmann ved Universitetet i Oslo.

Hun tar tak i blant annet de problemstillinger som Vossagruppa av Norges Kvinne og Familieforbund reiste i april i år, om den sex-fikserte Sissel Kyrkjebø Skoller-videoen. Heilmann er selv småbarnsmor.

Kampen om kroppen - Seksuell image til stjerner, klesmoter, jenteblader, andre moter, media; kort sagt kommersialisering i vid forstand har fått jenter i alderen 5-9 år til å likne mer på 15-16-åringer i kroppslige uttrykk, både i klær og kroppsbevegelser, sier Heilmann.

— En nysgjerrighet etter å få belyst fenomenet, samt en indignasjon som småbarnsmor over det som synes å skje med små jentekropper som resultat av kommersialiseringen, har fått meg til å gå til både Forskningsrådet og BFD, sier sosialantropolog Heilmann.

— Departementet drøfter nå et møte med Heilmann for å få innspill og komme med idier til hennes prosjekt "Seksualisering av barndom", sier seniorrådgiver Torstein Rudi i BFD til Bergens Tidende. Les også: Miss Sixty må det være - Små barn er blitt voksenkopier

PORN STAR: Disse T-skjortene selges i butikker i Bergen. Nå vil Forbrukerrådet at skolene skal påvirke unge jenter mot sex-reklame.Foto: Helge Skodvin