– Vi bistår også politiet med opplysninger de måtte trenge. Det er altfor tidlig å si noe om årsaksforhold, sier distriktsleder Ingvar Tøndel i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

En bilist er savnet etter at brua raste sammen tirsdag kveld.

Arnevikbrua sto på lista over bruer som spesialinspiseres i 2006. En spesialinspeksjon innebærer betongprøver av brua og kontrollberegninger av bruas kapasitet. Resultatet av en slik inspeksjon kan være at brua forsterkes eller inspiseres oftere.

– Vi har flere andre bruer i distriktet som også står på denne lista. Denne lista har vært offentlig tilgjengelig på våre nettsider siden før jul. Vi er nå i ferd med å sjekke andre bruer i distriktet som er berørt av flommen, men har så langt ikke funnet grunn til å stenge noen av disse, sier Tøndel.

Driftspersonell fra Statens vegvesen var onsdag ettermiddag ute på veiene i distriktet for å sjekke tilstanden etter flommen og de store nedbørsmengdene.

Arbeidet med å etablere en midlertidig bru på riksvei 715 ved Åfjorden vil starte i løpet av torsdag. Gang— og brumateriell var onsdag på vei fra et lager sør for Trondheim.