Støres mål er å fjerne grensehindre mot Russland, slik at samarbeidet kan bli like enkelt som i Norden. Dette er et av målene i regjeringens strategiplan for nordområdene som legges fram til høsten, skriver Aftenposten.

— Det skjer ikke i morgen, men vi må kunne ha visjonen at transportlinjene som stoppet opp på hver side av grensen under den kalde krigen blir trukket helt igjennom. Det gjelder blant annet muligheten som jernbanelinjen helt fra Asia til Narvik gir, sier Støre.

Allerede i dag ligger det jernbaneskinner mellom Norge og Asia. Men ulik standard i Norge og Russland gjør at skinnene ikke er like på strekningen. Narvik ses på som en mellomstasjon til USA i vest. Om tre år regner Støre med å ha kommet «et betydelig skritt videre» med samarbeidet i nordområdene og planene for Narvik som knutepunkt i handelen mellom Kina og USA.

Støres visjon er ikke bare å få i gang jernbanetrafikk mellom Norge og Asia. Han ønsker å videreutvikle det han kaller et «unikt godt samarbeid» med Russland.

— Det norske naboskapet til Russland er av spesiell kvalitet sammenlignet med de andre landene Russland har grense til. Jeg ønsker at samarbeidet og handelen i nord ikke skal være dominert av dagens grense på midten. I Norden ønsker vi at landegrensene i minst mulig grad skal hindre handel. Det må også være vår ambisjon i forhold til Russland når det gjelder både visum og fysisk infrastruktur, sier Støre.

Kimmo Mäntylä / Scanpix