Flere av de fem personene som mandag ble framstilt for varetektsfengsling, møtte i retten med stikk— og slagskader. Politiet har bedt om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud for samtlige. Alle er siktet for legemsbeskadigelse.

– Siktelsen for legemsbeskadigelse er alvorlig. Det ble brukt kniv under oppgjøret i moskeen, og ett av ofrene har ligget i respirator etter dramaet, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon til NTB.

De fem siktede forklarte seg mandag for retten, som la ned forbud mot å referere fra rettsmøtet. Forsvarerne er også nektet innsyn i sentrale deler av politiets materiale. Det som imidlertid er klart, er at de siktedes versjon av hendelsesforløpet skiller seg sterkt fra påtalemaktens framstilling

En av de siktedes forsvarer, advokat Jan Christian Kvanvik, sier han reagerer sterkt på at hans klient er pågrepet, siktet og begjært varetektsfengslet, mens medlemmene av den andre fraksjonen i moskéstriden går fri.

– I motsetning til de fem siktede gis nå medlemmene av den andre fraksjonen i konflikten alle muligheter til å samordne sine forklaringer, sier Kvanvik.