Bensinpumper, kasser og vekter som brukes i varesalg er underlagt Justervesenets jevnlige kontroller i Norge. Men i drosjebransjen finnes det ingen tilsvarende offentlig kontroll av taksameteret.

— Kreativiteten kjenner ingen grenser. Vi må ha offentlig kontroll med taksametre for å komme jukset til livs. Da vil det være umulig å manipulere systemet, sier administrerende direktør Geir Ledstein i Oslo Taxi til avisa.

Næringsdepartementet har nå bedt Justervesenet om å utrede spørsmålet om innføring av taksameterkontroll.

Avdelingsleder for lovregulert måling i Justervesenet, Knut Lindløv, sier til Aftenposten at de i utgangspunktet er positive til at det kan stilles krav til taksametre.

— Vi er bedt om å se på om dette er hensiktsmessig og nødvendig, og hvilke sikringer som kan legges inn.