Et forslag til forskrift fra regjeringen om at arbeidsgivere ikke skal ha lov til å gjennomsøke, åpne eller lese ansattes e-post blir møtt med motstand hos bedriftene. Både NHO og Bedriftsforbundet går imot et forslag om å gjøre dette ulovlig, melder NRK.

Arbeidsgiverorganisasjonene mener e-posten er et arbeidsverktøy og at e-posten derfor tilhører bedriften.