— Vi har jobbet i mange år med å få næringsmiddeltilsynene til å synliggjøre kontrollresultatene raskt. Vi oppfordrer til at lister med resultater blir offentliggjort. Det sier Stine Wold Sem, seksjonsleder i mat og miljøseksjonen i Forbrukerrådet til NTB.

Offentlige postlister - Vi har diskutert hva vi skal gjøre og har ikke landet på noen konklusjon. Vi etterspør klarere retningslinjer fra Statens næringsmiddeltilsyn, sier Aslaug Sandvin, leder i tilsynsavdelingen i Næringsmiddeltilsynet i Bergen.

Alle de kommunale næringsmiddeltilsynene har postlister som hvem som helst kan se i. Sandvin understreker at de sjelden nekter noen innsyn i saker hvis de først spør.

Rogaland neste ut Næringsmiddeltilsynet i Midt-Rogaland i Stavanger har bestemt seg for at de vil offentliggjøre lister på samme måte som i hovedstaden.

En gang i måneden vil de på sin internettside publisere en liste over bedrifter der tilsynet enten har fattet vedtak om stengning på grunn av helsefare, stengning på grunn av manglende godkjenning, vedtak om omsetningsforbud, nekting av import og vedtak om tvangsmulkt. Første listen legges ut 16. desember.

(NTB)