Frps partiformann Siv Jensen sendte mandag et brev til statsråd Manuela Ramin— Osmundsen (Ap) hvor hun vil ha svar på flere spørsmål rundt ansettelsen av nytt barneombud.

– Det er grunn til å stille flere spørsmål ved denne utnevnelsen. Det er særlig alvorlig dersom det nye barneombudet og statsråden er nære bekjente og har diskutert ansettelsen underveis i prosessen. Det etterlater et inntrykk av at ikke alt er som det skal være. Det er viktig at vi får svar på dette, fordi det er lett å mistenke statsråden og regjeringen for å ha skiftet ut et barneombud for å sikre politisk ro om regjeringens politikk, sier Jensen til NTB.

Kan ha vært inhabil

– Ida Hjort Kraby og jeg er ikke nære omgangsvenninner. Jeg har bare møtt henne i noen få sammenhenger, sier Ramin-Osmundsen til NTB.

Hun avviser at Justisdepartementets lovavdeling burde ha avklart statsrådens habilitet før ansettelsen av det nye barneombudet Ida Hjort Kraby.

– Mitt kjennskap til henne er av en slik karakter at jeg og mine rådgivere kom til at dette ikke var noe problem i forhold til habilitet, sier barne- og likestillingsministeren.

Jussprofessor Eivind Smith sier til Aftenposten at statsråden kan ha vært inhabil dersom statsråden og det nyutnevnte barneombudet er venner eller nære bekjente.

Hjort Kraby sier selv at hun og Ramin-Osmundsen er «bekjente», men at hun ikke har noe forhold til statsråden, regjeringen eller staten som gjør det vanskelig for henne å være et uavhengig og selvstendig barneombud.

Nye premisser

Høyres nestleder Per-Kristian Foss vil at statsråden skal svare på hvorfor hun ikke tok med i utlysningsteksten det behovet for juridisk ekspertise som hun begrunnet nyansettelsen med, og som også ble brukt som begrunnelse for at det nåværende ombudet, psykolog Reidar Hjermann, ikke fikk fornyet sitt åremål.

Barneforsker Karin Gustavsen Tvetene, som også søkte stillingen, sier til NRK at det kom et krav om juridisk kompetanse inn underveis i prosessen.

Barne- og likestillingsdepartementet avviser at premissene for stillingen som barneombud ble endret underveis:

– Det er ingen vilkår som er blitt endret i prosessen med å ansette nytt barneombud. Vi har fulgt helt vanlige spilleregler, sier departementsråd Harald Nybøen til NTB.

Trakk seg

Søkeren Gustavsen Tvetene sier at hun fikk en ufullstendig liste over søkerne til jobben.

– Det stemmer. Ida Hjort Krabys navn sto ikke på søkerlisten fordi det på det tidspunktet ikke var avklart om Hjort Kraby skulle være en konfidensiell søker. Vi var i ferd med å vurdere dette spørsmålet, men bestemte oss likevel for å sende ut søkerlisten uten hennes navn, sier departementsråd Nybøen.

Men før departementet fikk avklart Hjort Krabys ønske om konfidensiell behandling, trakk hun søknaden sin. Det skjedde etter at søknadsfristen gikk ut den 27. november i fjor. På nyåret kom imidlertid Hjort Kraby tilbake og ba om å få bli vurdert som søker likevel.

Barne- og likestillingsdepartementet var i gang med ansettelsesprosessen da Hjort Kraby igjen meldte seg som søker. Søknaden hennes ble da vurdert på linje med de andre aktuelle søkerne og var gjenstand for en grundig vurdering, opplyser departementsråd Nybøen

KJENTE KRABY: - Dette var ikke noe problem i forhold til habilitet, sier barne- og likestilingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.
Morten Holm / SCANPIX
OMSTRIDT: Det nye barneombudet, Ida Hjort Kraby.
Cornelius Poppe
VIL HA SVAR 2: Høyre-nestleder Per-Kristian Foss.
VIL HA SVAR 1: Frp-formann Siv Jensen.
Geir Otto Johansen