Dette vil en gruppe forskere ved Universitetet i Bergen finne ut av.

20 nordmenn som har mistanke om at de har fått helseplager av amalgam, skal nå få alle sine fyllinger fjernet.

Deretter skal de overvåkes i fem år, for å se om helsetilstanden bedrer seg. De skal gjennom grundige psykologiske og kliniske tester.

Forsøket skjer i regi av Bivirkningsgruppen i Bergen, som er opprettet av staten for å overvåke mulige helseskader som følge av amalgam og annet biomateriale benyttet i tannhelsetjenesten.

— Meg bekjent er studien unik i verdenssammenheng, og vi er meget spente på de resultatene vi etter hvert får frem, sier Lars Bjørkman, leder i Bivirkningsgruppen og professor i odontologi ved Universitetet i Bergen (UIB)

Forsøkspersonene er plukket ut tilfeldig blant den pasientgruppen som er blitt utredet av Bivirkningsgruppen de siste årene.

Målet med studien er å studere forandringer i helsetilstand over tid hos pasientene, etter at amalgamet er fjernet.

Tidligere studier har vist at 60 prosent av dem som bytter ut alle sine amalgamfyllinger, oppgir at de blir friskere. Noen opplever ingen endring, mens et fåtall opplever at de blir dårligere.

Anslagsvis halvannen million mennesker i Norge går rundt med amalgamfyllinger. Et fåtall opplever helseproblemer, som de mener skriver seg fra fyllingene.