Opposisjonen krever gransking.

Fraksjonsleder Kjell Engebretsen (Ap) i Stortingets kontrollkomité mener de omgjorte sakene bør undersøkes.

Bakgrunnen er saken der den forrige Bondevik-regjeringen grep inn og sikret broren til en pakistanskfødt KrF-politiker oppholdstillatelse, til tross for flere tidligere avslag.

— Hvordan ble disse 200 sakene valgt ut? Gikk justisministeren igjennom alle avslåtte saker fra en lang periode? Eller tok hun fram sakene der departementet hadde fått henvendelser fra politikere og andre, spør Engebretsen.

Komiteens leder Ågot Valle (SV) støtter Engebretsens syn.

— Det er veldig god grunn til å reise spørsmål ved dette. Hva var fellesnevneren for dem som kom inn i bunken, og dem som ikke gjorde det? Er like saker behandlet likt? Det må ikke være slik at kjennskap og vennskap er avgjørende for å få opphold. Det skal være likhet for loven, sier Valle.

Ifølge VG vil Ap og Frp be resten av kontrollkomitéen om å starte full gransking av den forrige Bondevik-regjeringens håndtering av asylsaker. (NTB)