Borgarting lagmannsrett har i dom mot staten kommet til at inngangsbilletter til strippeshow ikke er momspliktig. I samråd med Skattedirektoratet, har Finansdepartementet besluttet ikke å anke strippesaken inn for Høyesterett.

– Jeg er ikke enig i den rettstilstand som blir resultatet av lagmannsrettens dom, men mener at en anke til Høyesterett ikke er riktig vei å gå for å få fastslått at det skal være momsplikt på inngangspenger på strippeshow, sier finansminister Kristin Halvorsen.

I stedet vil finansministeren jobbe for å endre regelverket.

Lagmannsretten kom til at stripping omfattes av det såkalte kulturunntaket i merverdiavgiftsloven, og at inngangsbilletter derfor kan selges uten merverdiavgift.

MOMSBELEGGES: Demi Moore fra filmen «Striptease», et av ytterst få treff på ordet i BTs billedarkiv.