Strafferammen for spritsmugling i tolloven er i dag to års fengsel. I forslaget finansministeren tirsdag sendte ut på høring går han inn for å heve denne rammen til seks års fengsel, melder TV 2.

— Tollovens strafferamme blir økt fra to til seks år for det man kaller organisert kriminalitet med stor profitt. Dette betyr altså at Norge får strafferammer på linje med Sverige, uttaler finansminister Per-Kristian Foss til kanalen.

Han får støtte fra Økokrim, som sier at dersom lovendringsforslaget går igjennom, vil spritsmugling i stor skala kunne straffes på samme måte som alvorlig økonomisk kriminalitet. Slike forhold har allerede en strafferamme på seks års fengsel.

(NTB)