I et brev til justisminister Odd Einar Dørum skriver riksadvokaten at det bør legges større vekt på å hindre de narkomane i å begå ny kriminalitet, foran å ta hensyn til de problemene som de sliter med. Det betyr i klartekst at lengre straffer må prioriteres, skriver Aftenposten.

I dag får narkomane vinningskriminelle ofte nedsatt straff på grunn av de spesielle problemene de har. Mange dommere legger også vekt på at behandling kan være bedre enn fengsel for kriminelle narkomane. Riksadvokat Tor Aksel Busch tar nå til orde for å holde narkomane mer «ute av sirkulasjon¤.

Sekretær Arne Heli i Norsk forening for Kriminalreform (KROM) reagerer sterkt på brevet.

— Alle vet at fengsel antakeligvis er den dummeste løsningen for narkomane. Mange av dem er uegnet til å sone, og blir mer syke av det. Når de sendes ut igjen er gjentakelsesfaren stor, sier Heli til Aftenposten.

Han mener det bør satses mer på behandling av narkomane, istedenfor å holde dem utenfor samfunnet.

NTB