— Det er liv og død det dreier seg om. Da mener vi studentene må ha et visst nivå på forkunnskapene sine, sier Bente G. H. Slaatten, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Det er de samme kravene som allerede er innført for lærerstudenter. Nylig fikk sykepleierutdanningen hard medfart av NOKUT, et nasjonalt organ som kontrollerer kvaliteten på utdanningene. Bare fire av 31 bachelorstudier tilfredsstilte kvalitetskravene. For få ansatte med bakgrunn fra forskning var ett av ankepunktene fra fagekspertene.

I dag er det ingen konkurranse om plassene på sykepleierutdanningen ved enkelte studiesteder. Et visst nivå og en viss kamp om plassene må der være, mener Slaatten.

— Rimelige karakterer i norsk er viktig blant annet for å sikre god kommunikasjon og rett dokumentasjon av sykdomsbilder. Bra logisk forståelse er nødvendig for å sikre at rette medisindoser blir gitt, sier Slaatten.

En høring fra Utdannings- og forskningsdepartementet foreslår karakterkrav som ett av flere mulige virkemidler for å få bedre kvalitet på studentene.